Verantwoording

Arkvrienden is een stichting zonder winstoogmerk, en heeft een ANBI-status. Wij willen dan ook volledige transparantie bieden in alles wat wij doen. Vertrouwen kun je immers alleen winnen als je deze zelf ook biedt.

ANBI

Stichting Arkvrienden is sinds 26 oktober 2016 officieel een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67144268.  

Stichting Arkvrienden is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beoogde instelling, ANBI.  Hierdoor zijn giften aan Stichting Arkvrienden  aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Naam van de instelling:
Stichting Arkvrienden

RSIN / fiscaal nummer:
856848396

Post- en bezoekadres:
Klipper 109
2991 KM Barendrecht 

Doelstelling:
Het bijeenbrengen en beheren van gelden ten behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord voor de te Barendrecht gevestigde
christelijke basisschool De Ark, welke niet rechtstreeks subsidiabel zijn door middel van overheidsmiddelen en die toch in het belang van de school, haar onderwijs of
de leerlingen zijn.

Bestuurssamenstelling
Hans Aandeweg, voorzitter
Remon Vermaire, penningmeester
Mark van Doorn, secretaris

Beloningsbeleid
Alle (bestuurs)leden doen hun werk geheel op vrijwillige basis, zonder vergoeding.