Project 2:
Schoolbibliotheek

"Reading is dreaming with open eyes!"

Iedere school verdient een goed uitgeruste actuele schoolbibliotheek. In de eerste plaats om kinderen enthousiast te maken voor lezen, en voorts om hun het leesplezier te laten behouden. Voor de school is het een goed visitekaartje als de schoolbibliotheek voldoet aan de huidige normen; (nieuwe) ouders vinden goed leesonderwijs en daarbij behorende kwalitatief hoogstaande boeken belangrijk. 

Deze tekst is niet door ons verzonnen, maar komt van Merel de Vink. Zij verzorgt, met haar bedrijf Leesvink, schoolbibliotheken voor basisscholen. Daarbij gaat het erom dat er een goede en complete collectie is, welke actueel is, zonder kapotte boeken, gerangschikt op AVI-niveau, en dat ook nog eens goed gepresenteerd in mooie boekenkasten. 

Arkvrienden wil zich, samen met het schoolbestuur en de Ouderraad, inzetten om dit voor elkaar te krijgen. En daarvoor zoeken we dus hulp! 

DONATIES ZIJN WELKOM OP  

NL95 RABO 0314 6616 89

t.n.v. Stichting Arkvrienden

onder vermelding van "Project 2"

Project 1:
GrowWizzKid

Bewustmaking van gezonde voeding en een gezonde leefstijl

We zien dat kinderen nauwelijks kennis hebben over voeding. Ze hebben geen of nauwelijks idee over de herkomst, inhoud van de voeding en het effect van voeding op het eigen lijf. Hun “voorlichting” op dat terrein bestaat vooral uit kidsmarketing, die ze niet kunnen onderscheiden van objectieve informatie. Het resultaat: ongezonde voedingspatronen. De school is de plek om dat te doorbreken. Door kinderen te leren over het verbouwen en bereiden van groenten, werken we aan gezondheid die weer leidt tot betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

INFO

Indien het bijeen gebrachte bedrag het doelbedrag overschrijdt, dan wordt dit geld gereserveerd voor een volgend project.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven: